!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vasastaden i Linköping

Boendeinformation

En av styrelsens uppgifter är att förmedla den information som berör alla medlemmar. Detta sker via föreningens hemsida, e-post, brev eller vid medlemsmöten och stämmor.

Ansvarsfördelning mellan förening och enskild medlem

I stort kan man säga att föreningen/styrelsen svarar för det yttre underhållet av husen, medan de enskilda medlemmarna svarar för skötseln och underhållet av det inre av lägenheten. Medlemmen ansvarar även för att hålla uteplats/balkong samt lägenhetsförråd i gott skick.

Det är även styrelsen uppgift att tillse att det finns en långsiktig underhållsplan för fastigheten/föreningen. En så kallad underhållsplan

Undersidor

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion