!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vasastaden i Linköping

Besiktningar

Parter

De juridiska parterna i alla besiktning är bostadsrättsföreningen som beställare/byggherre samt Kärnhem Bostadsproduktion AB som totalentreprenör.

 

Kontrakt och regelverk

Beställaren (bostadsrättsföreningen) tecknar ett totalentreprenadskontrakt med entreprenören (Kärnhem Bostadsproduktion AB).  Kontraktet reglerar utformning av bostadsområdet samt omfattning av entreprenaden med stöd av regelverk ABT 06. ABT 06 (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenad) reglerar de frågor som inte särskilt avtalats om i kontraktet mellan beställaren och totalentreprenören. Totalentreprenören projekterar och bygger bostadsområdet efter förutsättningar reglerade i kontraktet och ABT 06. Entreprenaden avslutas med en besiktning av området mellan parterna. Besiktningen genomförs av en oberoende besiktningsman som beställaren utser. Efter godkänd slutbesiktning överlämnas området till beställaren för brukande, skötsel och förvaltning.

 

Vilka besiktningar genomförs?

Besiktningen av entreorenaden är uppdelad i fyra steg i kronologisk ordning med följande funktion.

  • Slutbesiktning. Besiktningen sker innan inflyttning. Medverkande är beställaren och totalentreprenören samt dess underentreprenörer. Här kontrollerar besiktningsman att det slutgiltiga resultatet av entreprenaden följer entreprenadkontraktet mellan parterna och håller rätt kvalitetsnivå. Vid denna besiktning godkänner besiktningsmannen entreprenaden.
  • Efterbesiktning. Besiktningen sker innan inflyttning. Medverkande är beställaren och totalentreprenören. Här kontrollerar besiktningsman att de anmärkningar han eventuellt tagit upp vid slutbesiktningen är åtgärdade på ett acceptabelt sätt.
  • Etableringsbesiktning. Besiktningen sker ca 3-6 mån efter godkänd slutbesiktning. Medverkande är beställaren och totalentreprenören. Här kontrollerar besiktningsman att gräs, häckar och träd har etablerat sig. Man beaktar då även huruvida beställaren har hanterat skötseln av dessa eller ej.
  • Garantibesiktning. Besiktningen sker 2 år efter godkänd slutbesiktning. Medverkande är beställaren och totalentreprenören. Besiktningsman bedömer hur anläggningen stått sig över tiden. Punkter som besiktningsman tar upp som brister åtgärdas av totalentreprenören. Det är bostadsrättsföreningen som beställare som kallar till och bekostar denna besiktning. De utser även besiktningsman

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion