!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vasastaden i Linköping

Trivsel- och ordningsregler

1. Om allmän aktsamhet

 • Tänk på att vara rädd om föreningens egendom och vårda den väl. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 • Om akut skada inträffar i huset eller problem du inte kan eller vet om du ska hantera själv kontakta fastighetsförvaltningen enligt anslag vid entrén eller hemsidan.

2. Säkerhet

 • Kontrollera att ytterportarna i fastigheten går i lås/är låsta efter in- och utpassering.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 • Var försiktig med eld och det är ett viktigt krav att man respekterar följande avseende brandskydd:
  • För Ej inglasad balkong gäller att man får förvara en gasolflaska i högst P11 storlek (26 liter). Brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek. Förvara gärna behållarna i ett skåp så att de skyddas från väder och vind.
  • Inglasad balkong räknas som en del av lägenheten. Då gäller max 5 liter gasol. Mer info finns på https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25375.pdf
 • Enligt gällande brandskyddsregler är det inte tillåtet att förvara någonting i trapphuset, t.ex. cyklar eller barnvagnar. Det är inte heller tillåtet att ha dörrmattor etc. utanför sin lägenhet.
 • Varje lägenhet ska ha minst 5st nycklar, 5st taggar och 2st fjärrkontroller. Nycklarna, taggarna och fjärrkontrollerna ska alltid betraktas som en värdehandling och hanteras därefter. Vid en förlust eller om något slutar fungera ska detta anmälas till styrelsen för blockering i systemet. Vid en eventuell försäljning/överlåtelse av lägenhet ska korrekt antal enligt ovan (eller fler) följa med, fattas någon utan att detta har anmälts till styrelsen utgår avgifter för den som säljer för den administration och framtagning av nya som krävs.
 • Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare som ska funktionskontrolleras med jämna mellanrum.
 • Om bostadsrättsinnehavaren vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra får detta inte tas in i lägenheten.
 • Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid. Detta för att du ska kunna nås om något oförutsett inträffar. Ordna gärna med tömning av din postbox.

3. Balkonger, altaner och uteplatser

Balkonger får inte användas för

 • Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
 • Skakning av mattor, sängkläder mm.
 • Grillning med kolgrill (el eller gasol får användas om närboende grannar givit sitt samtycke och man uppfyller gällande brandskyddsregler).
 • Blomlådor ska placeras vända inåt balkongräcket.
 • Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
 • För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt eventuellt bygglov.
 • Om man vill sätta upp insynsskydd på balkongen råder vi till att välja något som matchar färgen på fastigheten, lämpligen tar man hjälp av någon leverantör som är duktig på detta. Styrelsen kan bistå med information om vilken kulör vi har på fastigheten
 • Det är inte tillåtet att sätta upp ytterligare belysning på fasad utan tillåtelse från styrelsen
 • Staket får inte sättas upp

4. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig skadedjur.

5. Cyklar, mopeder

Cyklar ska förvaras i garaget/cykelrummet på anvisade platser. Cykelställ finns också runt fastigheten. Cyklar får inte ställas utanför portar eller i trapphus

6. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

 • Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte slängas i soporna. Denna typ av avfall (av mindre karaktär) kan läggas i återvinningsrummet. Större avfall ska transporteras till en ÅVC
 • Kemiska produkter - Farligt avfall: till detta räknas bl.a. kemiska produkter som våt målarfärg, lack och limrester, lösnings och rengöringsmedel och ska av dig själv transporteras till en ÅVC
 • För allas trevnad håll rent och snyggt i återvinningsrummet
 • Se även miljörum

7. Källaren

I källaren och i andra motsvarande utrymmen får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i dessa utrymmen.

8. Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

9. Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller intill/mot fastigheten. Plocka upp djurets spillning.

10. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus och hiss.

Reglerna gäller dygnet runt men extra mycket från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen.

Har Du fest informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att risk finns att dina grannar kommer att störas.

11. Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Läs mer under andrahandsuthyrning.

12. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

En särskild bostadsrättsförsäkring har tecknats för alla av föreningen och behövs inte i dagsläget.

13. Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Se Förändringar/Renoveringar

14. Om Du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar som du hittar på hemsidan.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion