!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vasastaden i Linköping

Allmän information

Nedan följer en kort information om de installationer som finns i varje lägenhet. Mer djupgående information om skötsel av produkterna samt om inställningar mm finner ni i er Bopärm (USB-stickan).

El

I er lägenhet finns en elcentral, här sitter automatsäkringar och jordfelsbrytare.

Automatsäkringar

Dessa skyddar vid kortslutningar och överbelastningar. På luckan finns ett schema som visar vad de olika automatsäkringarna går till.

Vid normala fall ska vippan vara uppåt. När automatsäkringen löses ut fälls vippan ner och strömmen är då bruten. Om en vippa löst ut, kontrollera orsaken och återställ sedan genom att fälla upp vippan igen. Löser den ut direkt igen ber vi dig att felanmäla detta till din fastighetsskötare.

Jordfelsbrytare

I centralen sitter även en jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om apparatens hölje skulle bli spänningsförande eller något annat jordfel uppstår. Om jordfelsbrytaren slår ifrån utan att du vet orsaken ber vi dig göra följande:

  1. Slå ifrån alla automatsäkringar
  2. Slå till jordfelsbrytaren
  3. Vippa tillbaka automatsäkringarna en i taget till dess att jordfelsbrytaren löser ut igen.
  4. Slå ifrån den automatsäkring de senast slog till och slå till jordfelsbrytaren igen.
  5. Fortsätt vippa upp övriga automatsäkringar. Om nu alla är uppvippade förutom den som löste ut jordfelsbrytaren så har du ringat in felet.
  6. Om du inte hittar felet ber vi dig att felanmäla detta till din fastighetsskötare.

Jordfelsbrytaren skall testas med 6 månaders intervall. Man trycker på testknappen på jordfelsbrytaren och då skall den slå ifrån. Fungerar inte detta ber vi dig att felanmäla detta till din fastighetsskötare.

Brandvarnare

I alla lägenheter finns en brandvarnare monterad vid inflyttning. I det fall lägenheten går i två plan, finns en brandvarnare per plan.

Ventilation

Er lägenhet är utrustad med mekanisk till,- och frånluftsventilation med återvinning. Ventilationsaggregatet är placerat i ett teknikrum på vinden alternativt i källaren.

Tilluftsventiler är placerade i taket i vardagsrum och sovrum och frånluftsventiler finns i taket i våtrum och kök. Imkanalen, dvs ventilationskanalen ifrån er köksfläkt, är separerad ifrån det övriga ventilationssystemet.

Värme 

Uppvärmning av fastigheten sker genom en central fjärrvärmeväxlare som finns placerad i en undercentral, placerad i källaren. På ytterväggen finns en utetemperaturgivare som reglerar husets uppvärmningsbehov och temperatur på framledningsvattnet. I alla lägenheter finns radiatorer, om möjligt placerade under fönster, men i vissa fall även mot vägg där fönster ej förekommer.

Fördelarskåp till radiatorer

I er lägenhet finns fördelarskåp där fördelaren till era radiatorer finns. Här finns också avstängningsventil för värmen till er lägenhet. Ett skvallerrör leder ifrån skåpet och mynnar i närmsta våtutrymmen. I de fall läckage har uppstått någonstans i systemet droppar/rinner det vatten från dessa rör. I de fall detta sker, felanmäl omgående till er fastighetsförvaltare.

Radiatorer

Termostatventilen är konstruerad så att den automatiskt håller det inställda värdet. Radiatorn kan ibland vara helt eller delvis kall. Detta innebär inte att termostatventilen ej fungerar. Kontrollera istället temperaturen i rummet med en termometer för att se om den överensstämmer med inställt värde. Rumstemperaturen blir ca 1-2 grader lägre än inställd temperatur.

För att termostatventilen skall fungera bra, fordras att känselkroppen, som ofta är inbyggd i termostaten, är omgiven av en temperatur som är så nära rummets temperatur som möjligt. Försvåra därför inte luftcirkulationen kring termostaten genom att möblera eller hänga tunga gardiner framför.

Normalt är anläggningen luftad då den tas i drift, men trots detta kan behov av luftning uppstå efter en tid. Detta visar sig i så fall genom porlande ljud och/eller nedsatt värmeavgivning. Luftning bör ske i samråd med föreningens fastighetsskötare så denna kan svara för påfyllning av vatten i värmesystemet.

Elektrisk komfortgolvvärme

I det fall ni valt att köpa till detta som tillval finns ett reglage på väggen i det utrymme ni valt att ha golvvärme i. Med denna styr ni temperatur på golvvärmen. Golvvärmen ersätter inte radiatorn, utan denna finns fortsatt kvar.

Vatten och avlopp

Fördelarskåp för kall- och varmvatten

I er lägenhet finns ett vattenfördelarskåp. I skåpet sitter även er vattenmätare och avstängningsventil. Detta är en undermätare till huvudmätaren som är placerad i undercentralen i källaren. Ett skvallerrör leder ut i närmsta våtutrymme. I de fall läckage har uppstått någonstans i systemet droppar/rinner det vatten från dessa rör. I de fall detta sker, felanmäl omgående till er fastighetsförvaltare.

Avlopp

Du bör rensa samtliga golvbrunnar i våtutrymmen minst 2 gånger per år i förebyggande syfte. Orensade golvbrunnar är den vanligaste orsaken till vattenskador. Golvvärme kan ibland göra att vattenlås och vissa rör torkar ut. För att förebygga detta bör alla avlopp användas regelbundet eller spolas igenom då och då. Förutom skadeverkningar kan ohygienisk miljö uppstå med, i värsta fall, smittspridning som följd.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion