!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vasastaden i Linköping

Gemensamhetsområden

Inom Övre Vasastaden där bland annat vår förening ingår har man bildat en samfällighetsförening som ska förvalta fem gemensamhetsanläggningar där principerna gällande driftfrågor avgörs och fördelas. I dessa fem gemensamhetsanläggningar (dagens och tillkommande kvartersgator) ingår även Linköpings kommun med två andelar i varje anläggning, detta för att man har intressen att bevaka de gångstråk som går genom området. Kommunens alla medborgare har rätt att använda dessa gångstråk med kvartersgatorna som möjliga vägar in till eller ut från gångstråken.

 

Ägandet av gatorna ligger i samfällighetsföreningen och det är till denna alla fastighetsägare och brf:ar skickar sina representanter när möten och liknande ska hållas. Makten i föreningen grundar sig på andelstal där exempelvis vår förening har en liten andel (vår brf har en andel på runt 12 procent i sammanhanget)

 

I de fem gemensamhetsanläggningarna ligger driften av varje separat gata fördelad utefter den andel varje brf/fastighetsägare har på de olika gatorna. För vår del handlar det om två gator, Thorells gata och Krouthéns gata där även brf:ar från JM och Botrygg ingår. I dagsläget är det inte i detalj beslutat vad våra andelar blir i dessa två gensamhetsanläggningar men det blir efter vår storlek, antalet hushåll.

 

Uppdelningen av de fem gatorna grundar sig på att olika gator kostar olika mycket vad det gäller skötsel och investeringar. Vi behöver således exempelvis inte betala vad som sker i Riksbyggens och Stångåstadens gator och tvärtom.

En stor del av de löpande driftkostnaderna som snöröjning och sopning fördelas på enklaste sätt, totalkostnaden för allt liknande återkommande arbete fördelas på föreningarnas/fastighetsägarnas andelar som helhet.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion