!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vasastaden i Linköping

El och Vatten

Kostnader för el, varm- och kallvatten

Alla lägenheter har undermätare för dessa olika förbrukningar. Föreningen debiterar förbrukningen på månadsavin. Debiteringen sker schablonmässigt för att sedan justeras efter avläsning mot den faktiska förbrukningen. Mätarna läses av minst en gång per år. Detta är styrelsens ansvar, med andra ord behöver styrelsen inte tillgång till er lägenhet för att utföra detta.

Du kan själv kontrollera din egna förbrukning genom att logga in på följande hemsida: EL- och vattenförbrukning. Använd ditt lägenhetsnummer som användarnamn och även som lösenord om detta inte har ändrats någon gång

Individuell Mätning och Debitering (IMD)

Det har historiskt sett varit en vedertagen standard att man betalar sin del av fastighetens energiförbrukning baserat på bostadsytan man förfogar över. Detta är varken rättvist för den enskilde, eller för miljön. Med individuell mätning och debitering som föreningen tillämpar betalar var och en för sin egen förbrukning.

 

Är det lönsamt?

Energieffektiviseringsutredningen från 2008 visar att IMD av värme är lönsamt i många fall samt att en kombinerad individuell mätning av värme och varmvatten kan ge ca 10 % i avkastning på investeringen.
Erfarenhetsvärden från Sverige och närliggande länder är att IMD bidrar till en reduktion med energianvändningen till värme med 10 – 20 % vilket nationellt innebär en stor besparingspotential. Varmvattenanvändningen har en besparingspotential på 15 – 30 % vilket gör det väl värt att integrera även denna.

Exempel:
Bostadsrätt på 100 m2 och ett specifikt energibehov på 130 kWh/m2 har en besparingspotential på 1300 – 2600 kWh/år. Med ett energipris på 1 kr/kWh blir besparingen 1300 – 2600 kr/år.

IMD ger medlemmarna möjlighet att själva styra över sina boendekostnader. Oavsett om man vill ha lite varmare eller lite kallare så avspeglas det personliga valet i plånboken. Energikostnaden är den enskilt största utgiftsposten i en fastighet och en reduktion av denna kostnad bidrar till en väsentlig förbättring av den totala kostnadsbilden

IMD-el – hur uppstår besparingen?
De totala elavgifterna består av två delar; Nätavgifter och Elavgifter.
Nätavgiften har en fast årlig avgift samt en rörlig del per förbrukad kWh. Elavgiften består också av en fast årsavgift och en rörlig del per förbrukad kWh.

Exempel:
En ”snittlägenhet i Sverige” förbrukar ca 2500 kWh per år. Om vi slår de olika kostnadsslagen per kWh får vi följande:

  • Förbrukning: 2 500 kWh
  • Rörlig del, elförbrukning: 0,37 kr/kWh
  • Energiskatt: 0,294 kr/kWh
  • Avgift abonnemang: 0,12 kr/kWh (300 kr/år)
  • Moms: 0,20 kr/kWh
  • Nätkostnad: 0,33 öre/kWh (825 kr/år)
  • Överföringskostnad: 0,27 öre/kWh
  • SUMMA: 1,58 kr/kWh

Grovt räknat betalar föreningen 1,10 kr/kWh (priset på 1,10 kr/kWh sätts av föreningen och baseras på det faktiska kostnaderna)
Kostnad före: 3 950 kr (1,58*2500=3950)
Kostnad efter: 2 750 kr (1,10*2500=2750)
Vilket innebär att besparing blir ca 1200 kr/år/lgh.  

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion