!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vasastaden i Linköping

Miljörum

I miljörummet slänger/sorterar vi hushållssopor, papper, glas, tidningar, plast och konservburkar. Vi är noga med att sortera sopor efter uppsatta skyltar.

Soppåsar med vanligt hushållsavfall och/eller gröna avfallspåsar slängs i sopnedkastet som är anslutet till sopsugsanläggningen i området. Alla påsar som slängs i sugen ska vara väl förslutna med minst dubbelknut.

Lägg inte vassa, stora eller skrymande föremål i soppåsar/sopsugen, sopsugen kommer gå sönder med höga reparationskostnader som följd. Kartonger och övrigt emballage skall vikas ihop, tas isär eller klippas i bitar för att spara utrymme i behållaren. Inget avfall får ställas på golvet.

Pressa inte ner sopor i överfullt sopkärl. Om behållare är fulla får vi förvara soporna i lägenheten intill dess att en tömning av återvinningsavfall har gjorts (sopor/kärl töms normalt sett varje vecka) alternativt transportera det själva till Återvinningscentralerna i Linköping

OBSERVERA

I detta miljörum kan vi bara kasta det som det finns uppmärkta behållare för, inte grovsopor, miljöfarligt avfall eller trädgårdsavfall.

Grovsopor är det avfall som normalt uppkommer i ett hushåll men som inte kan lämnas som hushållssopor. Exempel på grovsopor är skrymmande emballage. möbler, leksaker och andra skrymmande saker av trä, metall eller plast.

Överfulla behållare och grovsopor som inte får lämnas i soprummet kan leda till extra tömningar och extrakostnader för föreningen. Det är viktigt att alla förstår att felsorterat skräp i sopsugen kan leda till att sopsugen inte fungerar med följd att det blir sopberg.

Det finns tre stycken Återvinningscentraler i Linköping som tar emot det mesta från hushåll vad det gäller avfall:

  1. Gärstad
  2. Malmen
  3. Ullstämma

En Återvinningscentral är en bemannad återvinningscentral där grovsopor, elektriskt avfall, kyl och frys med mera kan lämnas/sorteras.

Runt om i Linköping finns ett fåtal så kallade obemannade Återvinningsstationer där sådant som glas, kartong, metall, plast och tidningar kan sorteras/lämnas.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vasastaden i Linköping har utsett Erik Höjer (0736808062) som ansvarig för miljörummet. Eriks roll är att arbeta förebyggande.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion