!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vasastaden i Linköping

Överlåtelse av lägenhet

Försäljning och flytt

Vid en försäljning av din bostadsrätt vill styrelsen ha in följande information:

  • Kopia av överlåtelseavtal
  • Ansökan om in- och utträde ur föreningen
  • Ny adress till dig som säljer

Tänk också på att läsa av dina förbrukningar på själva överlåtelsedagen. Avläsning sker varje kvartal, där i mellan sker ingen avläsning/justering. Om man förbrukat mindre än vad man betalat in eller tvärtom är det upp till säljare/köpare att göra upp om detta i efterhand

I samband med försäljning tar föreningen ut en överlåtelseavgift (2,5%) och pantsättningsavgift (1,0%) av ett prisbasbelopp efter beslut av styrelsen. Avgifterna framgår i bostadsrättsföreningens stadgar.

Säljare och köpare ska alltid förvissa sig om att det finns fem stycken lägenhetsnycklar, 5st taggar och 2st fjärrkontrollsnycklar vid överlämningen. Fattas någon av dessa måste styrelsen omedelbart kontaktas för att kunna spärra saknad tag/fjärrkontroll. Nyckeln går även till ytterdörren och gemensamma utrymmen varför om någon av dessa saknas är det mycket allvarligt. Alla kostnader i samband med åtgärd efter förlust bekostas av medlemmen

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion