!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vasastaden i Linköping

Försäkring

Hemförsäkring

Du som medlem måste ha minst en (valfri) hemförsäkring tecknad från inflyttningsdagen för att få tillträde till din bostad.

Alla medlemmar som tillhör en bostadsrättförening måste normalt också ha ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. Detta bostadsrättstillägg har dock föreningen valt att teckna kollektivt för samtliga lägenheter och ingår därmed i föreningens fastighetsförsäkring. 

I dagsläget har vi detta bostadsrättstillägg genom "Howden Brf Försäkring". Följande kan man läsa i försäkringsbrevet:

 

Bostadsrättstillägg

Antal lägenheter: 50

Försäkringsbelopp: Enligt villkor

Självrisk: Enligt villkor

Särskilt villkor
Med ändring av villkor K402, punkt 6.2.2 lämnas ersättning intill fullvärde vid skada pà själva lägenheten. Självrisken vid sådan skada är 1 500 kronor.

Försäkringsnummer 1127427
Kundnummer 127987

Skadeanmälan

Vid inträffad skada kontakta oss utan dröjsmål:

Moderna Försäkringar

Företag & Industri

FE 380

106 56 Stockholm

Tel inom Sverige: 0200 - 21 21 20 dygnet runt

Tel fràn utlandet: +46 8 562 067 37 dygnet runt

E-post: foretagsskador©modernaforsakringarse

Skadeanmälan, fullständiga villkor och viktig produktinformation finns på Moderna Försäkringars hemsida, www.modernaforsakringar.se

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion