!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vasastaden i Linköping

Avgifter

Månadsavgifter

Du ska betala avgiften i förskott sista vardagen varje månad eller enligt det datum som anges på avien. Styrelsen beslutar om storleken på avgifterna till föreningen för varje år. Besked om eventuell avgiftshöjning lämnas i regel i december varje år inför det kommande året. Avierna med avgifterna delas ut kvartalsvis.

Bostadsrättshavarens skyldigheter

Varje medlem i Brf Vasastaden är skyldig att betala en årsavgift till föreningen, vilket regleras av föreningens stadgar och 7 kap 14 § BRL (Bostadsrättslagen).

Dröjsmål med betalning

Stadgarna 11 § Dröjsmål med betalning
Årsavgiften ska betalas på det sätt styrelsen beslutar. Betalning får dock alltid ske genom postanvisning, plusgiro eller bankgiro. Om inte årsavgiften eller övriga förpliktelser betalas i rätt tid får föreningen ta ut dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen på det obetalda beloppet från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader mm.

 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion