!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vasastaden i Linköping

Brandskydd

Tobaksrökning/öppen eld

 • Det är förbjudet att röka i fastighetens allmänna utrymmen.
 • Det får inte förekomma öppen eld i allmänna utrymmen samt på balkongen.

Elinstallationer

 • Blinkande belysning är en vanlig anledning till brand, om du upptäcker det i allmänna utrymmen så gör omgående en felanmälan till vår förvaltare.
 • Elinstallationer i lägenheten skall vara fackmannamässigt utförda.

Brandvarnare

 • Brandvarnare har monterats i varje lägenhet, du som lägenhetsinnehavare ansvarar själv för underhållet på denna så som batteribyte och kontroll.
 • Den brandvarnare som finns installerad är "Housegard SA411S - 230V optisk brandvarnare för seriekoppling"
  • Den får bara installeras av behörig elektriker men back-up batteriet får du byta själv. Se dokument längre ner för hur du går tillväga med detta.
  • Testa brandvarnaren kontinuerligt för att förvissa dig om den fungerar som den ska 

Allmänna utrymmen

 • Dörrar mot eller inom allmänna utrymmen får inte ställas upp (undantag för korta perioder när man exempelvis flyttar) eller blockeras. Återställ brytaren till autoläge efter att du ställt upp den. Dörrarna fungerar som spärr mellan olika brandceller i fastigheten
 • Trapphus, entréhallar och korridorer i källare skall alltid hållas fria från brännbara föremål.
 • Barnvagnar får inte vara uppställda i trappuppgångar, dessa skall förvars i cykel/barnvagnsutrymmen eller i lägenheten pga. trappuppgångarna är utrymningsvägar och dessa skall hållas fria från brännbart material och sådant som är i vägen vid en utrymning.
 • Cyklar får inte förvaras i trappuppgångar, dessa skall ställas på anvisade platser i cykelställ utanför fastigheten eller i cykelrum pga. trappuppgångarna är utrymningsvägar och dessa skall hållas fria från brännbart material och sådant som är i vägen vid en utrymning.
 • Likaså får inga dörrmattor finnas i trapphuset.

Garage

 • Endast uppställning av fordon får ske i detta utrymme, garaget är inte avsett som förråd eller hobbyverkstad.

Förvaring av brandfarliga varor

Exempel på brandfarliga varor:

 • T-röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, bensin, tändvätska och spray-burkar

Förvaring av brandfarliga varor i:

 • Vindsförråd: Ingen förvaring får ske.
 • Varje lägenhet: Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek. Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.
  • Ej inglasad balkong: Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter). Brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek.
  • Inglasad balkong: räknas som en del av lägenheten, se "varje lägenhet".
 • Garage i bottenplan: Fordon med tank och reservdunk. Ingen brandfarlig gas eller vätska.
 • Källarförråd: Ingen förvaring får ske.

Kompletterande information kan erhållas från MSB:s hemsida och en folder om brandskydd i flerbostadshus nås genom att klicka på bilden uppe till höger

Dokument

User manual housegard SA411S.pdf 2018-12-02
Skydda dig och dina grannar mot brand.pdf 2018-10-20
Skydda dig mot brand hemma.pdf 2018-10-20

Uppdaterad 2018-12-24

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion