!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vasastaden i Linköping

Garaget

Policy och riktlinjer

Målsättning
Samtliga boende i Brf Vasastaden i Linköping ska ha möjlighet att få en parkeringsplats så snart som möjligt t ex i samband med inflyttning eller om man skaffar en bil utan att ha haft någon tidigare. Därför behöver föreningen en policy och riktlinjer för uthyrning av garageplatser som ger möjlighet att nå det målet. Policyn skall motverka köbildning genom att garageplatser inte kan hyras av andra än boende, samt att garageplatser inte hyrs ut för näringsverksamhet, t ex att en boende hyr flera garageplatser för parkering av firmabilar, taxibilar eller liknande.

Föreningen har 38 garageplatser inklusive 3 HCP-platser. En av HCP-platserna görs om till plats för 4 MC-platser. Avgiften för garageplatserna debiteras i förskott på hyresavin. Grundregeln är max en garageplats per lägenhet.

BRF Vasastaden i Linköping ​upprättar hyresavtal gällande garageplatser och till dessa avtal bifogas denna policy. Hyrestagaren är skyldig att intyga att man förstår och respekterar de garageplatsregler som gäller. Vid missbruk av de garageplatsregler som gäller kan föreningen omedelbart säga upp kontraktet att gälla fr o m närmast kommande månadsskifte.

Anmälan parkering-/garageplatser
Man ställer sig i kö genom att skicka e­post eller ringa till den styrelsen utsett att sköta administrationen, se anslag i våra entréer eller på föreningens hemsida. Bifogat handikapptillstånd får förtur.

Riktlinjer ­kösystem

 • Blir en plats ledig så tillfrågas den högst upp på listan.
 • Man kan tacka nej till ett erbjudande och behålla sin plats i kön.
 • Det är tre (3) månaders ömsesidig uppsägning av garageplatser.
 • Alla boende köar på samma villkor, inga förturer medges, förutom till boende med giltigt handikapptillstånd.
 • Om det finns lediga platser och ingen står i kö är det möjligt att hyra ytterligare en plats tills ny boende ansöker om plats. Dessa platser hyrs enbart ut på korttidskontrakt, vilket innebär att föreningen ​kan säga upp kontraktet att gälla fr o m närmast kommande månadsskifte.
 • Den som hyrt på korttidskontrakt längst blir först uppsagd.

Andrahandsuthyrning
Vid andrahandsuthyrning av lägenhet kan man behålla sin garageplats och låta andrahandsgästen hyra den till samma avgift som man själv blir debiterad på hyresavin. Det är alltid lägenhetsinnehavaren som är ansvarig mot föreningen att betala avgiften samt att andrahandshyresgästen följer de garageplatsregler som gäller.

Det är inte tillåtet att:

 • Själv hyra ut sin garageplats till annan än boende eller andrahandshyresgäst i Brf Vasastaden i Linköping.
 • Hyra ut sin garageplats till en högre avgift än den man själv blir debiterad på sin hyresavi.
 • Tvätta bilen (Miljöhänsyn) i garaget eller inom föreningens område.
 • Använda garageplatsen som förråd eller att förvara brand­ och miljöfarliga föremål.
 • Missbruk av ovanstående kan medföra uppsägning av kontraktet, fr o m närmast kommande månadsskifte, vilket då medför att garageplatsen återtas till föreningen.

Handikapplatser
Vår förening har 2 handikapplatser. Har man handikapptillstånd ställer man sig i garageplatskön som alla andra, föreningen tillämpar dock förtur för personer med giltigt handikapptillstånd.

Platser skall ej hyras ut till

 • Näringsverksamhet. Däremot kan en garageplats hyras ut till en boende som brukar en firmabil som också används som privatbil.
 • Uppställningsplats för ej körbart fordon.
 • Fordon som ej ryms inom platsens markering.
 • Garageplats skall ej hyras ut till företag.

Hyreskontrakt

 • Upphör automatiskt om personen som kontraktet står på inte längre är boende i föreningen, t ex vid flytt från föreningen.
 • Personer som hyr garageplats kan när som helst byta garageplatser med varandra. Detta påverkar inte en eventuell kö. Kontrakten måste dock omgående skrivas om.

Avslutande av kontrakt

 • I samband med att ett kontrakt upphör skall garageplats omgående tömmas
 • Om garageplats inte töms så debiteras den som kontraktet stått på en dagavgift á 500 kr fr o m dag ett (1) efter kontraktets upphörande. Fr o m dag tio (10) kan föreningen tömma garageplatsen, kostnaden debiteras kontraktsinnehavaren.
 • Om betalning enligt punkt ovan inte görs hanteras det på samma sätt som utebliven hyresinbetalning

Instruktioner


Elbilar kan laddas i garaget

 

Info till dig som ska köpa elbil/hybrid och vill använda föreningens eldosor i garaget.

Laddningskapaciteten kan uttryckas som att det går att ladda 20 elbilar/elhybrider samtidigt i garaget och att det finns en säkring i varje uttag som innebär att elen slås av om laddningen överskrider 16 ampere. Laddningen sker med en vanlig jordad 2-fas stickkontakt. Det visar en utredning som styrelsen har gjort gällande föreningens 20 eldosor i garaget.

Samtliga 20 eldosor är normalt avstängda för elanvändning och slås på först efter beslut av styrelsen när en ansökan inkommit. 

De medlemmar med garageplats som funderar på att köpa elbil och vill undersöka möjligheten att använda föreningens eldosor ansöker om detta till styrelsen. 

Ansökan sker på adress info@brfvasastaden.se

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion