!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vasastaden i Linköping

FAQ

Här kommer vi att fylla på med svar på det vanligaste frågorna vi har fått för att underlätta för dig som medlem att snabbt få information. Uppdateras kontinuerligt

 • Fråga: Vi är nyinflyttade och skulle vilja ha våra namn på tavlan i porten och vid dörren. Hur går det till?
  • Svar: Normalt ska det fungera automatiskt när vi får in medlemsansökningen. Om det inte har fungerat vänligen skicka ett mail till info@brfvasastaden.se med era uppgifter
 • Fråga: Har föreningen något avtal med någon bilpool? Vilka bilpooler rekommenderas?
 • Fråga: Grillning på innergården! Är det okej?
  • Svar: Ja, men inte alltid.

   De grillregler som länsstyrelsen/kommunen beslutar om måste alla följa och det är upp till var och en att ha koll på vad som gäller vid varje tillfälle. Är det klartecken från samhället så är det tillåtet att grilla på innergården.

   Den som grillar måste se till att grillningen sker på ett brandsäkert sätt med tillgång till vatten och att man inte smutsar ner markytor och att det inte blåser in rök på intilliggande uteplatser. Den som grillar måste självklart städa efter sig och ta hand om aska och sopor som uppstår vid grillningen.

   Någon speciell grillplats har vi inte på innergården och det har inte kommit in något genomarbetat förslag/önskemål om det till styrelsen. Styrelsen har köpt in ytterligare två parkbänkar till innergården. Parkbänkarna vid sandlådan är i första hand till för vuxna som är ute med sina barn. Och barnen ska ha tillgång till sandlådan utan några risker och förhinder.

   Det är myndighetsbeslut och sunt förnuft som gäller för att sammanfatta dagsläget vad det gäller grillning på föreningens innergård.
 • Fråga: Vad gäller för lägenhetsnycklar, taggar och garageöppnare?

  • Svar: Varje lägenhet ansvarar för minst fem lägenhetsnycklar, fem numrerade taggar och två garageöppnare.

   Tappar man bort en tagg eller garageöppnare är man skyldig att anmäla detta till styrelsen omedelbart så att det som försvunnit kan avprogrammeras och därmed bli oanvändbart. Den boende måste betala för nytillverkning och programmering av det som förlorats.

   Försvinner en lägenhetsnyckel ska detta omedelbart anmälas till styrelsen så att dörrlåset till lägenheten och det egna postfacket kan bytas ut.

   Vill man ha ytterligare tagg eller garageöppnare begär man det genom styrelsen och man får själv stå för kostnaden av det man vill ha.

   Vid försäljning av den egna bostadsrätten ska samtliga nycklar, taggar och garageöppnare som tillhör bostaden finnas kvar och överlämnas till köparen.

 • Fråga: Kan jag slänga stora kartonger/emballage i miljörummet/soprummet?

  • Svar: Nej. Du måste själv transportera alla kartonger som är större än en pizzakartong till någon av återvinningscentralerna i Linköping. Det är bara okej att sortera/lämna hushållssopor och sådant som vi har speciella behållare för i vårt miljörum/soprum. River du sönder dina kartonger och emballage i småbitar är det okej att lämna detta i miljörummet/soprummet. Men bara då.

 • Fråga: Kan jag slänga grovsopor i miljörummet/soprummet?

  • Svar: Nej. Du måste själv transportera dina grovsopor till någon av återvinningscentralerna i Linköping. Det är bara okej att sortera/lämna hushållssopor och sådant som vi har speciella behållare för i vårt miljörum/soprum.

 • Fråga: Vad är egentligen grovsopor som inte får slängas i vårt soprum?

  • Svar: Exempel på grovsopor är emballage, kartonger, möbler, leksaker och andra skrymmande saker av trä, metall eller plast. Fler exempel på vad som inte ska slängas i vårt miljörum/soprum är elektronik, gamla krukväxter, miljöfarligt avfall, trä- och virkesdelar, krukor, glasföremål, madrasser, cykeldelar, verktyg, stekpannor, grytor, kokkärl, stora plastföremål och bildelar.

   Det finns utförlig skriftlig information om våra sopor i miljörummet. Läs den informationen.

 • Fråga: Vad gör jag om det är dåligt städat i spa-rummet?

  • Svar: Du kan kontakta och prata med den som använde spa-rummet innan dig och framföra dina synpunkter. Ett annat och kanske bättre alternativ är att skriva till styrelsen på mailadress info@brfvasastaden.se

   Styrelsen har inte möjlighet att göra snabba utryckningar och inleda omfattande utredningar men en dialog inleds med den som kritiseras. De dialoger som hittills skett har lett till förändringar och tydligare formulerade städkrav. En återkommande kritik är att bubbelpoolen inte är tillräckligt avtorkad, helt torr och fri från hårrester ända ner i botten.

   Klarar en person från ett hushåll inte av att leva upp till städkraven riskerar detta hushåll att inte få sina bokningar godkända. Hushållet stängs helt enkelt av kortare eller längre tid.

   Det är sammanfattningsvis viktigt för allas vår trivsel att de detaljerade städregler som finns uppsatta i spa-rummet och översiktligt formulerat på bokningssidans infopunkt studeras och efterlevs.

 • Fråga: Dörrmattor och barnvagnar i trapphuset! Är det tillåtet?

  • Svar: Nej, det är inte tillåtet! 
   Brandregler tillåter inte dörrmattor och barnvagnar i trapphusen av det enkla skälen att det finns en brandrisk och hindrar utrymning (speciellt om det rökfyllt). Dörrmattor och barnvagnar försämrar också städningen av trapphusen då städfirmor inte städar eller städar förbi där dörrmattor är utlagda och barnvagnar står uppställda. Som alla vet finns det särskilda utrymmen för barnvagnar i varje trapphus.

 • Fråga: Ventilationen vid garagareuppfarten upplevs inte komplett då rör går från nedre delen av rampen och som avslutas framför garageporten inomhus. Möjligen okej med avgaser men däremot skapas det mycket fukt under vintern när bilar drar med sig snö in i garaget.

  • Svar: Denna fläkt har som enda uppgift att skapa en luftridå under vintern och på så sett förhindra kyla att tränga ned. En gratiseffekt av detta är att man slipper påfrysning på porten vilket jag antar kan tyckas som att det ”skapas mycket fukt under vintern”. Avgaserna ventileras bort med hjälp av en helt annan separat fläkt som mynnar ut på yttertak (Ventpartner AB)

 • Fråga: Vad gäller angående betalningen av årsavgiften och vad händer om jag inte betalar den?

  • Svar: Att betala avgiften är obligatoriskt och det sker månadsvis, se avgifter. Det är vår ekonomiska förvaltare som meddelar och följer upp att avgifterna blir betalda i tid. Om man inte betalar sker en påminnelse förenat med extra avgifter och i förlängningen blir det ett inkassoärende och eventuellt förverkande av bostadsrätten.

Uppdaterad 2019-02-02

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion