!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vasastaden i Linköping

Förändringar/Renoveringar

Förändringar och renoveringar

I och runt din lägenhet får du inte utföra något förens du har förvisat dig exakt om vad som tillåtet. Generellt gäller att du:

  • frågar styrelsen innan du utför någon förändring/renovering
  • läser föreningens stadgar
  • i de fall de krävs anlitar professionell utförare = försäkrar dig om att det blir fackmannamässigt utfört
  • behöver söka bygglov från kommunen och tillstånd från styrelsen vid större förändringar (exempelvis inglasning av balkong) 

Ett exempel är att det i nästan alla lägenheters hallar efter nybyggnationen har installerats en speciell typ av ljudisolerande matta under klinkern som gör att ljudkraven i Boverkets byggregler, BBR uppfylls. Om man av någon anledning behöver utföra arbete med klinker i hallen måste man beakta detta då speciella krav föreligger:

  • Gemensamt för stegljudsdämpande lösningar är att de är känsliga för utförandefel. Klinkerbeläggningen skall vara helt frikopplad från stommen. Golvsockel skall ej ha någon stum kontakt med klinker. Alternativt lägger manen sträng med mjukfog mellan klinker och vägg. Mjukfogen skall således gå upp cirka 5 mm ovan klinker så att golvsockel ej erhåller någon stum kontakt med klinker. Alt. placerar man en bricka/distans mellan sockel och klinker,därefter infästes sockel i vägg och bricka/distans avlägsnas. Således är det är mycket viktigt att anvisningar/utförande från leverantör av stegljudsdämpande lösningar följs noggrant.

Ansvarsfördelning bostadsrättshavare/förening <-- vägledande information, är inte styrande på något sätt 

Vad får du göra själv?

ElDetta får du utföra själv

VVS: Du får byta wc-stol, blandare, handfat, badkar, dusch, men du får inte dra nya rör eller flytta wc-stolen

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion