!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vasastaden i Linköping

Styrelse

Johannes Fornander

Ordförande, Ledamot, Webbansvarig

0705406405

   B1201

Erik Höjer

Vice ordförande, Ledamot, Miljörum, Representant samfälligheten Övre Vasastaden, Bokningar SPA/Gästrum

   C1401

Malin Norberg

Sekreterare, Ledamot, Garaget

Maria Holm

Kassör, Ledamot

Stefan Soika

Ledamot, Fastighetsförvaltning

Hofsip Youssef

Ledamot, IT, SPA & Gym

   C1301

Ruth Svedlund

Ledamot, Garaget

Sofia Philipsson

Suppleant, Kommunikation & Samverkan

   C1302

Nedan följer en kort beskrivning av styrelsens funktioner:

 

Ordföranden har huvudansvaret inom styrelsen och är föreningens officiella ansikte utåt. Personen ska noga följa bostadsrättsföreningens verksamhet och se till att övriga ledamöter får tillräcklig information så att de kan sköta sina uppdrag på ett riktigt sätt.

Styrelsens ordförande är den ende av ledamöterna som har speciella arbetsuppgifter och ett speciellt ansvar. Denne ska ansvara för att kalla till styrelsemöten, leda styrelsens sammanträden, se till att det förs protokoll, kalla suppleanter om ledamöter har förhinder. Ordförande ska se till att stadgarna följs och att sammanträden hålls regelbundet och när det behövs. Ordföranden är också den som ytterst ska se till att alla styrelsebeslut blir verkställda. I övrigt har ordföranden samma ansvar som de andra styrelseledamöterna.

 

Kassören ska ansvara för utbetalningar och se till att fordringar krävs in, ha ansvar för bokföringen och se till att verifikationer finns för alla in- och utbetalningar, ansvara för föreningens deklaration, inkomstuppgifter och se till att skatter och avgifter betalas, göra årsbokslut, föra medlems/lägenhetsförteckning, kontrollera att föreningens egendom är ordentligt försäkrad, lämna budgetunderlag till styrelsen, delta i styrelsearbetet, informera övriga i styrelsen om ekonomin i föreningen. Många föreningar väljer att köpa tjänsten av ekonomisk förvaltning just för att arbetet är så specifikt.

 

Sekreteraren ska förbereda styrelsemötena och föreningens stämmor. Denne ska föra protokoll över styrelsemöten, tillsammans med ordföranden underteckna skrivelser och andra handlingar samt har även uppgiften att förvara kopior av dessa liksom att göra förslag till verksamhetsberättelse m.m.

 

Övriga ledamöter kan också tilldelas specifika arbetsuppgifter som t.ex. tekniskt ansvar för fastigheten, trivselansvar, ansvarig för gemensamhetsanläggningen m.m.

Uppdaterad 2019-02-10

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion